Nytt eksamens-reglement ble for vanskelig

Studentene i UiS-styret målbar mistro til at fakultetene selv skal kunne vurdere behovet for konteeksamener.