- Må tilpasse seg lavere rammer

Oppvekstpolitikere tviler på om den ferske rapporten fra hovedverneombudet forteller hele sannheten om situasjonen i Stavanger-barnehagene.