Psykiatriteam sterkt etterspurt

På sine tre første måneder har beredskapsenheten ved Varatun psykiatriske senter mer enn doblet antall henvendelser.