Forblir én enhet

På bystyremøtet i går kveld ble det vedtatt at dagens ordning, med oppvekst og levekår som én samlet administrativ enhet, opprettholdes.