- Politiets habilitet bør vurderes

Jussprofessor Ståle Eskeland mener det ikke er selvsagt at politiet i Stavanger bør etterforske ranet der en kollega ble drept. Riksadvokaten vurderer spørsmålet fortløpende.