70 politifolk på Domkirkeplassen

I morgen, 25 dager etter ranet på Nokas, skal alle som regelmessigholder til rundt Domkirkeplassen avhøres i en konsentrertdør-til-dør-aksjon.