Kverneland Klepp bryter utslippsgrense

Kverneland Klepp AS har for høy konsentrasjon av nitrogen og krom i utslippet sitt. Et treårig prosjekt skal nå få fram løsninger.