Bra resultat i Sverige

Det har gått fire år sidan kjøp av prostituerte vart kriminalisert i Sverige. På dei åra har talet på menn som kjøper kvinner gått drastisk ned, kan svenske Gunilla Ekberg fortelja, sakkunnig i prostitusjon og handel med kvinner. Ho jobbar som spesialrådgjevar for den svenske jamstillingsministeren.