Ikke interessert i dårlig naboforhold

Sverre Haga vil se seg om etter større arealer et annet sted. — Det er likevel ikke aktuelt å kjøpe denne plassen i Gydasvei, sier Sverre Haga til Aftenbladet. - Jeg kan ikke etablere meg her når naboene er imot det. Dårlig naboforhold er jeg ikke interessert i.