10 kjøpevett-regler for luft-til-luft varmepumper

Svein Henrik Vormedal har arbeidet med luft til luft varmepumper kanskje lenger enn noen andre i vårt distrikt. Han mener det er en ypperlig form for oppvarming, og gir ti råd før du går til anskaff-else av varmepumpe. 1. Dra ikke ut for å kjøpe en varmepumpe før du har forstått hva en varmepumpe er. Du må ha litt kjennskap til hvordan den virker for selv å kunne vurdere hvilken energisparing du kan oppnå med denne teknikken. 2. Snakk med fagfolk om hvilke teknologiske forhold du skal være oppmerksom på. (effektfaktorer, kompressorer, regu— lering, ekspansjonsventiler, sertifiseringer, kuldemedier, begrensninger, lyd, materialforhold, vedlikehold) 3. Lytt på lyden fra inne-delen og vurder om lydnivået er akseptabelt med den plasseringen du hadde tenkt deg. 4. Vurder også lyden på ute-delen om den kan sjenere deg selv eller dine naboer. Plasser ute-delen slik at den minst mulig blir utsatt for vind og snø. Nedising er det vanligste driftsproblemet. 5. Velg en leverandør som har nødvendig kompetanse og erfa