- Svar sendes i dag

Det er prosjekteringsavdelingen i Stavanger Eiendom som har ansvaret for å sørge for at pålegget fra Arbeidstilsynet blir oppfylt.