Godtar ikke lengre bilkøer

Toppsjef Erik Tjemsland i Forus Næringspark mener trafikkproblemene i Stavanger-området er overkommelige. — Dommedagsprofetier, har lite for seg, mener han.