Bom-betaling

Inge Abrahamsen måtte betale for å ha passert bomstasjonen flereuker før den ble åpnet.