• Kristian Jacobsen

Frykter mange tilbud må legges ned

Åtte store fagmiljø ved SUS har sendt hver sine bekymringsmeldinger til styret i Helse Vest. De frykter mange tilbud ved SUS må legges ned hvis nevrokirurgen forsvinner.