- Informasjonskilde visste veldig mye om Nokas-bygget