17-åring fra Sola fikk lang samfunnsstraff

Et langt synderegister skaffet en 17-åring fra Sola 176 timersamfunnstraff i Jæren tingrett. Tiltalen mot 17-åringen varomfattende: I alt seks brudd på straffeloven, to brudd påveitrafikkloven og et brudd på legemiddelloven lød tiltalen på.