Regnet stanser trafikken

Store mengder vann i sørgående felt, like før tunnellen, stanser trafikken på motorveien.