Stavanger går foran for å få flyktninger i jobb

Stavangerprosjekter fører flyktninger raskere over i jobb. Flyktningene lærer språket bedre og raskere på bransjekurs. Utlendingsdirektoratet (UDI) skryter av Stavangers opplegg.