Middels laksesesong i Rogaland

Det ble fisket 43,8 tonn laks i elvene i Rogaland i år. Dette er fem tonn mer enn i det dårlige fjoråret.