Stille før Ryfast-stormen, flere konflikter i vente

Statens vegvesen fikk 19 merknader da oppstarten av reguleringsplanarbeidet i Stavanger ble varslet.