Omfattende vindkraft-utredning

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) krever en tung konsekvensutredning av den planlagte vindkraftparken på Høg-Jæren.