- Stor produksjon, men tipsene minker

Mens dokumenthaugen vokser, avtar tipsene i ranssaken.