Vant søksmål - tapte motsøksmål

Da Høiland mekaniske verksted stevnet kommunen inn for retten for mangler ved en eiendom den kjøpte, krevde kommunen at huset skulle opphøre som bolig. Nå har begge tapt rettssaken.