Esa kan stoppe bompenger på norske riksveiferjer

Statsråd Skogsholm sier i sitt svar til Esa at det er i tråd med norsk lov å kreve inn forhåndsbompenger på ferjer.