Hardhauser gikk til topps

I 11 år har det vært mulig for elever ved Sviland skole å velge dagsprosjektet "Hardhaus".