• Helse Stavanger har vært pilot i arbeidet med å hurtigvurdere nye medisinke metoder før de tas i bruk.

Helse Stavanger hurtigtester nye medisinske metoder

Sykehusene tar ofte i bruk nye medisinske metoder uten at effekten og sikkerheten er tilstrekkelig vurdert. I Stavanger har de testet ut et nytt system som skal bøte på dette.