Anleggsarbeidet trappes opp i Duesvei

Anleggsarbeidet trappes opp i Duesvei fra førstkommende mandag, og trafikantene anmodes om å vise stor aktsomhet.