Dyrere for bilister - gratis for passasjerer

Vegdirektoratet har nå sendt ut på høring nytt forslag til takster for ferjer i riksveisamband.