Varaordførar Magnar Matningsdal er positiv

Ikkje alle Hå-politikarane er så negative til Nasjonal Turistveg Jæren som det har sett ut den siste tida, hevdar varaordførar Magnar Matningsdal.