Obligatorisk prøve

Har du et ønske om å gå ut for å skyte dyr og fugler, må du først ta jegerprøven. Med eksamens-papirene i lomma kan du med god samvittighet kalle deg jeger.