Hytteeiere må rive naust og brygger

Svært mange hytteeiere i Sandnes har bygd brygger, uthus og plattinger uten tillatelse. Nå kommer straffen.