Priorinnen

— Jeg mener at det er verdt å lytte til paven. Paven har mye å si,og så er det opp til den enkelte å ta det til seg. Paven er en avvår tids viktigste åndelige ledere, sier Anne Bente Hadland,priorinne ved Katarinahjemmet i Oslo.