Utsetter boikotten av Risavika

Den varslede boikotten av Risavika Terminal er utsatt med en måned.