Ferjelem kan bli bru

Blir det for stygt å lage bru over Møllefossen på Tau ved hjelp av en ferjelem?