Barn og jordvern i klemme i Klepp

— Barna og Klepp kommune vert skade- lidande av at to statlege instansar slåst mot kvarandre. Det er uhøyrt, seier ein opprørd Klepp-ordførar, Elfin Lea.