Vil utsetja avgjerd om Garborgsenter

Time mållag vil ha tenkepause om nasjonalt Garborgsenter. Tarald Oma rår formannskapet til å utsetja kjøp av plass hos Forum Jæren.