• Fredrik Refvem

Norge ble redningen for Xaver og døtrene

I løpet av et år er tallet på tyskere som jobber i Norge nesten fordoblet — fra 1907 til 3455. Xaver Huber er en av dem som søker lykken i Rogaland på permanent basis.