– Følg med, foreldre!

Vit hvor ungdommene er. Hent dem når de skal hjem, eller sitt oppe og vent til de kommer.