• Cornelius Munkvik

1000 mm-rør til reparasjon

Den sprutende vannlekkasjen i Morgedalsveien på Tjensvoll i Stavanger i forrige uke skyldtes en feil i en skjøt i hovedvannledningen.