Ambassadør vil verna gamal torvmyr i Time

Er dei gamle torvmyrene på Jæren med i den nye kulturminneplanen for Time?