• Jan Tore Glenjen

Vil fortsette kampen

Dreieskjevå har nok en gang fått avslag fra direktoratet. – Kampen er ikke over, sier daglig leder Arnfinn Fiskå i Kirkens Bymisjon.