Nå blir det bommer i Dalane

For å få et veiløft i Dalane, foreslår de fire ordførerne samt sentrale fylkespolitikere å sette opp åtte helautomatiske bomstasjoner på de mest sentrale veiene sør i Rogaland.