• ETTERLENGTET: Det er ikke bare rullestolbrukere, men også folk med rulator og barnevogn som vil nyte godt av tiltaket.

Jærstrender får ramper