• Tor Gunnar Tollaksen

Nå vil Frp senke Ryfast

På bakgrunn av endret innhold i Ryfast-pakken og stadig prisøkning, sier Frp nei til Ryfast.