Her er den nye alpintsjefen

Øystein Tjørhom, sønn av gründeren Ole Johan, skal lede en styrke på opptil 35 hel— og deltidsansatte som skal drifte Sirdal Alpint (Tjørhomfjellet) og Ålsheia til vinteren.