Jærens ukjente fuglefjell

Fuglene har det travelt akkurat nå. I et sandtak på Foss-Eikeland hekker en stor sandsvale-koloni i et av Jærens ukjente «fuglefjell».