• Heidi Hjorteland Wigestrand

200 mann skal bu i brakker på Sand