• Det er store endringar på gong i eigarstrukturen rundt Ryfylkemeieriet på Sand. Synnøve Finden og to privatpersonar som arbeider ved meieriet, knivar om å sikra seg aksjepostar på til saman 86 prosent. Heidi Hjorteland

Rift om aksjar i Ryfylkemeieriet