Forskningsstasjon frykter avvikling

Lakseforskningen på Ims trenger 3 millioner kroner mer i året for å overleve. Nedleggelse kan bli alvorlig for den norske villaksen.