- Tomme byvegger gjøres til kunst

På Bryne håper man at kunst kan bidra til å gjøre byen til mer enn et sted med handlegater og kjøpesentre.